Informujemy o opublikowaniu naboru nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-332/18 w ramach poddziałania 3.3.2 – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym -ZIT WrOF.
Dokumenty dostępne również w zakładce z ogłoszeniem o naborze