Gmina Wrocław ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Wzmocnienie wiedzy o ekologii  w wybranych szkołach z 37 gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027”, działanie 8.1 Dostęp do edukacji, Typ projektu: 8.1 E Działania z zakresu edukacji ekologicznej.

W naborze przewiduje się wyłonienie Partnera do ZADANIA 3.

Partner wiodący: Gmina Wrocław

Termin składania ofert: 13 maja 2024 r. godzina 10:00

Uwaga!

W ogłoszeniu zmianie uległ zapis w § 4 ust. 7 oraz § 6 ust.10