Dnia 26 czerwca 2017 r. uchwałą nr 3989/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Plan naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok 2018.