3 lipca 2018 r. uchwałą nr 5654/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Plan naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok 2019.