W piątek 3 lutego odbyła się konferencja „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Kompendium wiedzy dla samorządowców”. Była to okazja do zaprezentowania informacji na temat programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska wraz z założeniami do harmonogramu naborów.

Nowy budżet unijny dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 to prawie 11 miliardów złotych, które zostaną wykorzystane na rzecz zrównoważonego rozwoju całego Województwa Dolnośląskiego. W ramach środków unijnych wynegocjowany został również Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, w wysokości ponad 2,7 miliarda złotych, dedykowany rozwojowi subregionu wałbrzyskiego.

W połowie marca 2022 r. program regionalny został przekazany do Komisji Europejskiej, która podczas rozmów w Brukseli w kwietniu 2022 r. pozytywnie oceniła przestrzeganie zasady partnerstwa w przygotowaniu programu, który ostatecznie został zaakceptowany przez Komisję Europejską 5 grudnia 2022 r.

Nowy program regionalny to ponad 2 miliardy 316 milionów euro, czyli prawie 11 miliardów złotych na rozwój Dolnego Śląska.

  • 1 miliard 253 miliony 908 tysięcy 97 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  • 480 milionów 780 tysięcy 644 euro z Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+)
  • 581 milionów 587 tysięcy 571 euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST)

Nowe środki trafią m.in. do samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, medycznych czy zostaną przeznaczone na rozwój kolei i infrastruktury. Wśród najsilniej wspieranych priorytetów z nowego budżetu unijnego wyróżnić można między innymi:

  • Transformacja obszarów górniczych na Dolnym Śląsku (ponad 558 milionów euro)
  • Ochronę środowiska (ponad 382 milionów euro)
  • Mobilność Dolnego Śląska (ponad 332 milionów euro)
  • Rynek pracy oraz włączenie społeczne na Dolnym Śląsku (ponad 342 milionów euro)

 

Prezentacja „Najważniejsze kwestie dotyczące początkowego etapu wdrażania FEDS 2021-2027″