11 marca 2022 roku  zakończył się tryb obiegowy dotyczący zatwierdzenia uchwał:

  • w sprawie zatwierdzenia zmian w „Kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”;
  • w sprawie zatwierdzenia proponowanych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

W głosowaniu wzięła udział wymagana ilość osób uprawnionych do głosowania, większość opowiedziała się za zatwierdzeniem uchwały.

Uchwała KM RPO WD Nr 174 z dn. 11 marca 2022 r. – zmiany w kryteriach EFRR

Załącznik do Uchwały KM RPO WD Nr 174 z dn. 11 marca r. – kryteria EFRR

Uchwała KM RPO WD Nr 175 z dn. 11 marca 2022 r. – zmiany RPO WD

Załącznik do Uchwały KM RPO WD Nr 175 z dn. 11 marca 2022 r. – zmiany RPO WD