Szanowni Państwo – Członkowie, stali Zastępcy oraz Obserwatorzy w Komitecie Monitorującym,
Informujemy, że w dniu 20 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie publikacji projektu Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w sposobie konkurencyjnym dla programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.
Projekt Harmonogramu nie jest ostateczną wersją dokumentu w rozumieniu przepisów ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
Dokument ma na celu przedstawienie wstępnych planów ogłaszania naborów w sposobie konkurencyjnym Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w okresie od dnia publikacji do końca maja 2023 roku w zakresie EFS+, EFRR oraz FST.

https://rpo.dolnyslask.pl/90915-2/