Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Zarząd Województwa przyjął w drodze uchwały projekt regionalnego programu, a następnie skierował do przyjęcia przez Komisję Europejską.

 

Przekazanie projektu programu FEDS 2021-2027 wraz z załącznikami do Komisji Europejskiej stanowi kolejny etap prac przygotowawczych do wdrożenia unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 na Dolnym Śląsku.

 

Prace nad projektem FEDS 2021-2027 prowadzone są z uwzględnieniem zapisów pakietu legislacyjnego dotyczącego realizacji polityki spójności w latach 2021-2027 oraz mając na uwadze treść projektu Umowy Partnerstwa.

 

Aktualne dokumenty programowe zostały zamieszczone tutaj