Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o przedłużeniu trwania konsultacji społecznych projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

 

W związku z tym uwagi do dokumentu należy zgłaszać do dnia 9 marca 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konsultacje_szop_dla_FEDS@dolnyslask.pl na formularzu zgłaszania uwag.

 

Pełna informacja o konsultacjach oraz formularz zgłaszania uwag znajdują się w tej zakładce.