Uprzejmie informujemy o zmianie terminu nadsyłania prac w konkursie fotograficznym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Aktualny termin dostarczania prac 20.11.2018 r.
Każdy uczestnik powinien zgłosić fotografie przedstawiające minimum trzy różne projekty, a łączna liczba wymaganych fotografii to 15 sztuk.
Co ważne, każdy uczestnik powinien wybrać przynajmniej jeden projekt z  listy dołączonej do regulaminu konkursu. Pozostałe projekty mogą pochodzić z listy zawierającej wszystkie dofinansowane projekty – można ją znaleźć TUTAJ.
W listopadzie jury oceni wszystkie nadesłane prace i przyzna nagrody:

I miejsce 5 000 zł

II miejsce 3 000 zł
III miejsce 2 000 zł

Wszelkie szczegóły oraz dokumentacja znajduje się na stronie organizatora.