Informujemy, że dla konkursów RPDS.06.01.02-IZ.00-02-164/16 oraz RPDS.04.04.02-IZ.00-02-192/16 wydłużono termin składania wniosków.
Treść komunikatów poniżej.