Uwaga! Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014 – 2020 informuje, że przesunięty został termin zakończenia składania wniosków w konkursie  w ramach Poddziałania 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF z 4 grudnia br. na 11 stycznia 2021 r. Zmiana podyktowana jest wywołanym przez stan pandemii i sygnalizowanym przez wnioskodawców wydłużeniem procedur administracyjnych, związanych z przygotowywaniem dokumentacji projektowej.