Zapraszamy do zapoznania się z raportem z  konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (Strategia ZIT WrOF) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

grafika zaproszenie do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych Strategii ZIT WrOF 2021-2027