Informujemy, że w marcu odbędą się 4 spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, w związku z ogłaszanymi naborami wniosków o dofinansowanie.
 
Planowane terminy spotkań:
 
1)            3 marca 2017 – Działanie 4.1 Gospodarka odpadami – konkursy horyzontalne [typ projektów: 4.1 B];
2)            8 marca 2017 – Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne i OSI [typ projektów: 10.4 A,B,C,D,E,G,H];
3)            9 marca 2017 – Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy ZIT  WrOF, AJ, AW [typ projektów: 10.4 A,B,C,D,E,G,H];
4)            21 marca 2017 – Działanie 2.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne [typ projektów2.1 A, 2.1 B, 2.1 C].
 
Spotkania odbędą się we  Wrocławskim  Kompleksie Szkoleniowym przy ul. Sztabowej 100 (obok Urzędu Skarbowego) we Wrocławiu o godz. 10:00.
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WD: www.rpo.dolnyslask.pl – zakładka „Weź udział w konferencjach i szkoleniach”, na której sukcesywnie pojawiać się będą informacje szczegółowe nt. spotkania wraz z formularzem zgłoszeniowym.