Informujemy, że w miesiącu czerwcu odbędą się 2 spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, w związku z ogłaszanymi naborami wniosków o dofinansowanie.
Spotkania dla potencjalnych beneficjentów RPO WD 2014-2020

 Planowane terminy spotkań:
 

1) 1 czerwca 2017 – Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa – konkurs ZIT WrOF [4.2 A];

2) 27 czerwca  2017 – Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs ZIT WrOF, AW [10.2 A, B, C, D, E, F, G, H];

Spotkania odbędą się we Wrocławskim  Kompleksie Szkoleniowym przy ul. Sztabowej 100 (obok Urzędu Skarbowego) we Wrocławiu o godz. 10:00.
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WD: www.rpo.dolnyslask.pl – zakładka „Weź udział w konferencjach i szkoleniach”, na której sukcesywnie pojawiać się będą informacje szczegółowe nt. spotkania wraz z formularzem zgłoszeniowym