W piątek, 17 kwietnia odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji. Grupa  po raz pierwszy obradowała w formule online. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych, Instytucji Zarządzającej  RPO WD, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz  ZIT Aglomeracji Wrocławskiej.

Głównym celem spotkania było przekazanie informacji na temat podjętych i planowanych działań łagodzących negatywne skutki epidemii COVID-19 . 

Wszystkie instytucje podjęły już odpowiednie działania, aby przeznaczyć środki z RPO WD na walkę z pandemią zarówno w obszarze zdrowia jak i  przedsiębiorców. Szczegóły zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu. Wówczas zaplanowano również kolejne posiedzenie grupy roboczej. 

Podczas posiedzenia omówiono również problemy wynikające z obecnej sytuacji, które wystąpiły wśród dolnośląskich beneficjentów w zakresie realizacji projektów w ramach RPO WD 2014-2020.