SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW
Kobierzyce, 10 listopada 2017 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

W RAMACH RPO WD 2014-2020 w zakresie EFS

Działanie 10.4 Dostosowywanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie 10.4.2 Dostosowywanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF
        [10.4 F oraz 10.4 A,B,C,D,E,G,H]

           

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów organizowane w związku z ogłoszonym konkursem w ramach  RPO WD 2014-2020 w zakresie EFS Działanie 10.4 Dostosowywanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 10.4.2 Dostosowywanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF [10.4 F oraz 10.4 A,B,C,D,E,F,G,H]

Spotkanie zostanie zorganizowane 10 listopada 2017 r., w Urzędzie Gminy Kobierzyce Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce w godzinach 09:30 – 14:45. Rejestracja uczestników od godz. 9:30.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres: zit@um.wroc.pl w terminie do 6 listopada 2017 r. do godziny 15.00.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail,
z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści ,,potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne 10 listopada 2017 r.”.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Prosimy o zgłoszenie po jednej osobie reprezentującej beneficjanta.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia do udziału w spotkaniu drugiej osoby, która zostanie zaproszona na spotkanie w przypadku niewyczerpania dostępnych miejsc na spotkanie. Informacja w tym zakresie zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem zgłoszenia.

Przy rekrutacji na przedmiotowe spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu ZIT WrOF zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa
w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

Zachęcamy do uczestnictwa