nformujemy o udostępnieniu prezentacji ze spotkania informacyjnego w ramach naboru nr RPDS.01.02.02-IP.01-02-327/18.