Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 v.009 został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 8080/VI/24 w dniu 29 stycznia 2024 r. został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 8080/VI/24 w dniu 29 stycznia 2024 r.