Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Kontrola na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020.

Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line.

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 24 lutego 2021 r. (środa) od 9:00 do 15:00.

Omówione zostaną na nim między innymi:

  • Kontrola ex ante, ex post
  • Weryfikacja wniosków płatność
  • Kontrola krzyżowa
  • Finansowe zamkniecie realizacji projektu
  • Kontrola trwałości

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem:

formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie RPO WD 2014-2020.

Link do wydarzenia otrzymają Państwo bezpośrednio przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

Osoby, które wypełnią ankietę ewaluacyjną otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Liczba miejsc jest ograniczona.

W razie problemów technicznych organizatorzy proszą o kontakt:

anna.kwiecinska@dolnyslask.pl,  (71) 776-97-62

wioletta.liberacka@dolnyslask.pl, (71) 770-44-37