Dział Informacyjno-Szkoleniowy  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza na:

Szkolenie on-line dla beneficjentów Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 „Uproszczone metody rozliczania projektów, w tym zasady rozliczenia projektów ryczałtowych w FEDS 2021-2027”

termin: 14.06.2023 r.9.00-15.00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Liczba miejsc jest ograniczona

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt:

anna.kwiecinska@dolnyslask.pl         71 776 97 62; 602 443 942

wioletta.liberacka@dolnyslask.pl      71 770 44 37