W dniu 28 listopada br., po przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej i wprowadzeniu technicznych zmian, projekt programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 został przekazany do KE do zatwierdzenia. Projekt programu został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej  w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa.

 

Szczegóły znajdują się w zakładce dokumenty programowe.