W związku z zastosowaniem nowego narzędzia informatycznego do składania wniosków o dofinansowanie, w dokumentacji konkursowej zostają zmienione trzy załączniki – oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT, oświadczenie podmiotu realizującego projekt o kwalifikowalności podatku VAT oraz oświadczenie partnera projektu o kwalifikowalności podatku VAT:

oświadczenie-VAT-dla-Wnioskodawcy-zał.-do-WND-v.2.0a

oświadczenie-VAT-dla-Podmiotu-realizującego-Projekt-zał.-do-WND-v.2.0a

oświadczenie-VAT-dla-Partnera-zał.-do-WND-v.2.0a

Dotyczy to następujących konkursów:
RPDS.03.03.01-IZ.00-02-062/16
RPDS.03.03.01-IZ.00-02-063/16
RPDS.03.03.02-IZ.00-02-064/16
RPDS.03.03.03-IZ.00-02-065/16
RPDS.03.04.01-IZ.00-02-106/16
RPDS.04.03.01-IZ.00-02-112/16
RPDS.04.03.01-IZ.00-02-113/16
RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16
RPDS.04.03.03-IZ.00-02-115/16
RPDS.04.04.01-IZ.00-02-107/16
RPDS.04.04.01-IZ.00-02-108/16
RPDS.04.04.02-IZ.00-02-109/16
RPDS.04.04.03-IZ.00-02-110/16
RPDS.05.01.01-IZ.00-02-097/16
RPDS.05.01.02-IZ.00-02-098/16
RPDS.05.01.03-IZ.00-02-099/16
RPDS.06.01.01-IZ.00-02-100/16
RPDS.06.01.02-IZ.00-02-101/16
RPDS.06.01.03-IZ.00-02-102/16
RPDS.06.02.00-IZ.00-02-104/16
RPDS.07.02.01-IZ.00-02-077/16
RPDS.07.02.01-IZ.00-02-078/16
RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16
RPDS.07.02.03-IZ.00-02-080/16
RPDS.07.02.01-IZ.00-02-090/16
RPDS.07.02.01-IZ.00-02-091/16
RPDS.07.02.02-IZ.00-02-092/16
RPDS.07.02.03-IZ.00-02-093/16