Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  zaprasza  na webinarium związane z ogłoszonym konkursem w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działania 05.02. Kultura i turystyka (Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego)

W ramach konkursu przewidziane jest wsparcie na infrastrukturę rowerową sprzyjającą rozwojowi ruchu turystycznego:

  • tworzenie, odnowienie szlaków rowerowych (w tym oznakowanie szlaków rowerowych).

Webinarium odbędzie się 19 czerwca 2023 roku (poniedziałek) w godz. 10.00 – 13.00

Webinarium odbędzie się na platformie internetowej ZOOM.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dnia 15.06.2023 r. do godz. 9.00

Formularz zgłoszeniowy na „Webinarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach FEDS 2021-2027, działanie 5.2. Kultura i turystyka”

Po rejestracji, na dwa dni przed spotkaniem, otrzymacie Państwo na podany podczas rejestracji adres mailowy bezpośredni link do webinarium wraz ze wskazówkami do logowania. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt z organizatorem.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Do udziału zapraszamy: JST (w tym związki i stowarzyszenia JST), Jednostki organizacyjne działające w imieniu JST, Lokalne Grupy Działania, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, Organizacje pozarządowe, Instytucje kultury.

Program spotkania:

9.50 – 10.00 – Rejestracja uczestników;

10.00 – 10.20 – Przywitanie uczestników, źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;

10.20 – 10.30   – Przedstawienie ogólnych założeń naboru – Wydział Zarządzania RPO Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;

10.30 -10.40 – Omówienie kryteriów wyboru projektów – Wydział Zarządzania RPO, Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;

10.40 – 11.00 –  Generator wniosków o dofinasowanie WOD2021 –  aspekty techniczne – Administrator Merytoryczny IZ, Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;

11.00 – 11.40 –  Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (instrukcja do wniosku o dofinansowanie, załączniki do wniosku) – Wydział Wdrażania EFRR, Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;

11.40 – 12.20 –  Procedura oceny projektów, sposób komunikacji z wnioskodawcą – Wydział Wdrażania EFRR, Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;

12.20 – 12.35 – Przerwa;

12.35 – 13.00 – Pytania i odpowiedzi.