Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza gminy z Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WrOF) na webinarium poświęcone tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji inwestycji

Webinar odbędzie się 28 marca 2022 o godz. 11.00 – 12.00 na platformie Zoom

Podczas spotkania online przedstawimy zagadnienia dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego: czym jest PPP, jakie są korzyści realizacji projektów w tej formule, pokażemy dobre praktyki z zakresu termomodernizacji, parkingów, oświetlenia ulicznego, rewitalizacji i sektora wodno-kanalizacyjnego. Omówimy zagadnienia projektów hybrydowych czyli PPP z dotacją unijną.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem adresu: pife@dolnyslask.pl. Po rejestracji otrzymacie Państwo link do spotkania

Udział w webinarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Do udziału zapraszamy:

Wszystkie osoby zainteresowane partnerstwem publiczno-prywatnym

Program webinarium:

  • oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
  • partnerstwo publiczno-prywatne: podstawowe informacje
  • projekty hybrydowe
  • dobre praktyki PPP

Organizator webinarium:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Wybrzeże Słowackiego 12-14 
50-411 Wrocław 
Infolinia: 801 700 008 , tel. 71 776 95 01
e-mail: pife@dolnyslask.pl