W dniu 7 listopada br. w siedzibie Przedstawicielstwa regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu miała miejsce wizyta dziennikarzy z Brukseli reprezentujących różne kraje członkowskie UE. Wizyta ta odbywała się w ramach kampanii Invest EU promująca Plan Junckera oraz fundusze europejskie. Również Dyrektor Biura ZIT WrOF – Pani Justyna Wieczorkiewicz-Molendo miała przyjemność zaprezentowania informacji na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach wystąpienia przedstawione zostały założenia mechanizmu ZIT, zarys Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, obszary wsparcia oraz przykładowe projekty realizowane w ramach ZIT WrOF z zakresu: technologii informacyjno-komunikacyjnej, gospodarki niskoemisyjnej, transportu oraz edukacji. Prezentacja została uznana za niezwykle interesującą.

Pozostałe wystąpienia podczas spotkania dotyczyły prezentacji KE na temat realizacji Planu Junckera w Polsce oraz prezentacji podmiotu z sektora innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Po briefingu dziennikarze udali się na wizytę studyjną do podmiotu z sektora innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane informacje przyczynią się do rozpowszechnienia wiedzy zarówno o funduszach europejskich jak i o mechanizmie ZIT, którego wdrażanie na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaowocowało już podpisaniem przez beneficjentów umów o dofinansowanie na kwotę prawie 441 mln zł.