Szanowni Państwo,
15 kwietnia 2020 r. uchwałą nr 2019/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na kwiecień 2020 r.
Dane zostały przygotowane wg stanu na ostatni dzień roboczy marca 2020 r. Zastosowano kurs 4,4376 zł.