Szanowni Państwo,
30 października 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie wykorzystania środków pozostałych do rozdysponowania w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, na październik 2019 r.