Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną tabelą przedstawiającą dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFS oraz BP) na miesiąc czerwiec 2018 r.
Załączniki dostępne również w zakładce O programie, Przeczytaj analizy, raporty i podsumowania.