Wolne środki w poszczególnych Działaniach/Poddziałaniach RPO WD  2014-2020 w zakresie EFS – MAJ 2018 R.

oraz Wolne środki na potrzeby procedury odwoławczej – MAJ 2018 R.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną tabelą przedstawiającą dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFS) na miesiąc maj 2018 r.
Dokumenty znajdują się również w zakładce O programie, przeczytaj raporty, analizy i podsumowania.