Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną tabelą przedstawiającą dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFS oraz  BP) – na grudzień 2018 r.
Tabele są dostępne również w zakładce O programie, Przeczytaj analizy raporty podsumowania