Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną tabelą przedstawiającą dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFRR) oraz tabelą z wolnymi środkami pod protesty – na miesiąc grudzień  2017 r.
Tabele są dostępne również tutaj