Aktualne tabele przedstawiające dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFRR i BP) na maj 2020 r.