Aktualne tabele przedstawiające dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFRR i BP) na styczeń 2021 r.