Informujemy, że w marcu br. odstąpiono od sporządzenia Tabel dotyczących wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020.