Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną tabelą przedstawiającą dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFRR i BP) oraz tabelą z wolnymi środkami pod protesty – na miesiąc czerwiec 2018 r.
Zestawienie dostepne również w zakładce O Programie, Przeczytaj raporty, analizy, podsumowania.