Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną tabelą przedstawiającą dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFRR) oraz tabelą z wolnymi środkami pod protesty – na miesiąc kwiecień 2018 r.
Dokumenty znajdują się również w zakładce O programie, przeczytaj raporty, analizy i podsumowania