Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną tabelą przedstawiającą dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFS oraz  BP) – na lipiec 2018 r. oraz tabelą z wolnymi środkami dla procedury odwoławczej – na  lipiec 2018 r.