Informujemy o opublikowaniu listy projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.01.02.02-IP.01-02-209/16  .
Załączniki dostępne również w zakładce o naborze