Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naborów nr:

1. RPDS.03.03.02-IP.01-02-331/18 zostaje wydłużony do dnia 30 sierpnia 2019r.

2. RPDS.01.02.02-IP.01-02-327/18 zostaje wydłużony do dnia 31 lipca 2019r.

3. RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18 zostaje wydłużony do dnia 31 lipca 2019r.