Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 
w ramach naboru nr RPDS.01.03.02-IP.01-02-299/18 Schemat :

1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych  
1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców
zostaje wydłużony do dnia 30 listopada 2018r.

Strona naboru