Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 
w ramach naboru nr RPDS.01.03.02-IP.01-02-299/18 Schemat :

1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych  
1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

zostaje wydłużony do dnia 21 grudnia 2018r.
strona konkursu 1.3.2 A,B: