Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałań:

  • 10.1.2 – ZIT WrOF – z dnia 29 lutego 2016 r. na dzień 14 marca 2016 r. do godz.15:00 z dnia 14 marca 2016 r. na dzień 18 kwietnia 2016 r. do godz.15:00. Szczegóły
  • 10.2.2 – ZIT WrOF – z dnia 2 marca 2016 r. na dzień 16 marca 2016 r. do godz.15:00 z dnia 16 marca 2016 r. na dzień  4 maja 2016 r. do godz.15:00. Szczegóły