Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył terminy składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:

  • poddziałania 10.1.2 – ZIT WrOF – z dnia 14 marca 2016 r. na dzień 18 kwietnia 2016 r. do godz.15:00. Szczegóły.
  • poddziałania 10.2.2 – ZIT WrOF – z dnia 16 marca 2016 r. na dzień 4 maja 2016 r. do godz.15:00. Szczegóły.