Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 informuje, że dnia 27 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminów na złożenie wniosków o płatność końcową dla nw. naborów ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

Szczegóły dotyczące naboru w ramach ZIT WrOF zostały przedstawione w komunikacie poniżej.