Informujemy, że dla naboru nr RPDS.01.04.02-IP.01-02-216/16 zgodnie z §8 pkt 19 i 20 oraz §4 pkt 9 ppkt 2 Regulaminu Komisji Oceny Projektów, podjęto decyzję o wydłużeniu terminu na dokonanie oceny merytorycznej wniosków w ramach ww. schematu do dnia 31.08.2017 r. Wydłużenie terminu spowodowane jest bardzo dużą ilością ocenianych wniosków złożonych w tym samym czasie, w ramach kilku naborów.