Szanowni Państwo informujemy, że termin oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.02.02-IP.01-02-327/18 zostaje wydłużony do dnia 15 października 2019r.