Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.1.2 z dnia 31 marca 2016 r. na dzień 20 kwietnia 2016 r. oraz wprowadził obok formy elektronicznej także papierową formę składnia wniosków o dofinansowanie.