Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 7.1.2 – ZIT WrOF – z dnia 14 marca 2016 r. na dzień 17 marca 2016 r.