Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 7.1.2 (Infrastruktura przedszkolna) – ZIT WrOF – z dnia 17 marca 2016 r. na dzień 15 kwietnia 2016 r.